Särskilt instruerad person

För vem?
Personal som inte är elektriker till yrket.

Till exempel:

 • Mekaniker
 • Fastighetsskötare
 • Maskinoperatörer
 • Produktionspersonal

Eller andra personalkategorier med begränsad yrkesanknytning till elanläggningar.

Målet med kursen
Målet med utbildningen är att deltagaren ska få tillräckliga instruktioner för att utföra väl definierade och begränsade underhållsåtgärder inom el. Deltagaren får utbildning och kunskap i att inte utsätta sig för elektrisk fara d.v.s. “säkert kunna tillämpa” normala skötselåtgärder samt arbete utan spänning.

Program

 • Innehållet hämtas ur följande punkter och anpassas för de arbetsuppgifter som ska utföras.
 • Erforderliga delar ur Starkströmsföreskrifterna och SSEN 50110-1
 • Ansvarsfrågor och olika myndighetsregler inom elsäkerhetsområdet
 • Den elektriska faran för personer och egendom
 • Grundläggande el kunskap; bl.a. olika fördelningssystem, skydds jordning, överströmsskydd, jordfelsbrytare och överlastskydd
 • Kapslingsklasser och elmotorer
 • Enklare elarbeten
 • Var gränserna går för vad man får göra med el