Skötsel av elanläggningar

För vem?

Alla som ansvarar för, arbetar i eller deltar vid skötsel av elektriska starkströmsanläggningar. Arbetsgivaren ansvarar för att alla anställda har regelbundet uppdaterade kunskaper. Det är ett krav att kunskaper i föreskrifter samt standarder hålls uppdaterade.

Målet med kursen

Att vara uppdaterad i enlighet med utgåva 3 av standarden SSEN-50110-1, skötsel av elektriska anläggningar som 2016-02-11 ersatte den tidigare utgåvan. Att få kunskaper i föreskrifterna, fördjupad genomgång i ansvarsfrågorna och varselmärkning.

Program

Praktiska delar i utbildningen:

  • Det elektriska regelverket
  • SSEN-50110-1 utgåva 3
  • ELSÄK-FS 2006:1
  • Arbetsgivarens ansvar för el-arbetet
  • Innehavarens ansvar för el-anläggningen
  • Riskbedömning
  • Skötselåtgärder och arbetsmetoder
  • Elfaran & Elolycksfall
  • Kursutvärdering och avslut