Skötselföreskrift och SSG4500

Skogsindustri

För vem?
Kursen vänder sig till alla i elbranschen som behöver, enligt gällande föreskrift, utbildning för att undgå de faror som elen kan utgöra. Arbetsgivaren ansvarar för att alla anställda har tillräckliga kunskaper.

Målet med kursen
Efter kursen skall deltagarna fått tillräckliga kunskaper för att undvika elrisker vid åtgärder i starkströmsanläggningar.
Dessutom ökad kunskap beträffande, elolycksfall, arbetsmetoder och ansvarsfrågor.

Program

  • Det elektriska regelverket
  • Föreskriften ELSÄK-FS 2006:1
  • Elfara
  • Elolycksfall
  • SSG 4500 (SS-EN 50110-1, ESA)
  • Riskbedömningar
  • Normala skötselåtgärder
  • Arbete utan spänning
  • Arbete med spänning
  • Arbete nära spänning