Skyddsutjämning

Under kursdagen sker en systematisk genomgång av de nya reglerna för skyddsutjämning.

Regler för kompletterande i bad och duschrum tas upp.

För vem?
Alla som utför, eller svarar för utförandet, av elinstallationer i byggnader, t ex behöriga installatörer, projektörer, elektriker.

Målet med kursen
Efter kursen ska deltagarna ha fått kunskap om vad som måste ingå i skyddsutjämning och kompletterande skyddsutjämning. Deltagarna ska också ha fått kunskap om hur skyddsutjämningen kan utföras.

Program

  • Skyddsutjämning i byggnader, enligt standarden SS 436 40 00 och handbok 413
  • Varför ska skyddsutjämning utföras?
  • Vilka främmande ledande delar ska ingå i systemet?
  • Vilka areor ska ledare ha?
  • Kursutvärdering och avslut

För att skyddsutjämningen ska kunna utföras på ett korrekt sätt måste utföraren ha kunskap om bakgrund och standardens krav på skyddsutjämning. En riktigt utförd skyddsutjämning är både en säkerhets- och en ekonomisk fråga.