Det inre ledarskapet

Den här dagen handlar om att vässa sitt ledarskap. Om att leda sig själv och andra inifrån och ut. Med FIRO-teorin som utgångspunkt går vi igenom hur en kan öka sin förmåga att vara tydligare ledare, förebygga konflikter, skapa bra samarbete och arbetsklimat.

  • Vår självbild påverkar våra känslor
  • Våra känslor påverkar våra beteenden
  • Våra beteenden påverkar det resultat vi uppnår

För vem?
Ledare och andra nyckelpersoner i olika positioner som är intresserade av att utveckla sitt ledarskap.

Målet med kursen
Ökad självkännedom, handfasta verktyg för vardagens ledarskap.

Program
Seminariet innehåller teori såväl som praktiska övningar i följande moduler:

  • FIRO-teorin som modell för interaktion mellan människor (Fundamental Interpersonal Relationship Orientation)
  • Erfarenheter, värderingar, motivation och annat som påverkar beteenden
  • Att förebygga och hantera konflikter
  • Situations anpassat ledarskap