Ny som chef

Vad förväntas av en chef? Vilken kunskap behövs, vilka lagar och regler finns?
Hur motiveras medarbetare/organisation för att nå verksamhetsmålen på bästa möjliga sätt?

”Ny som chef ”är en grundutbildning som ger dig den bas du behöver när du ska axla ansvaret som chef. Vi går igenom det du måste och bör kunna inom de viktigaste områdena och diskuterar hur du kan omsätta detta i ditt dagliga arbete som chef. Under utbildningen arbetar vi med olika situationer och övningar som ger insikter i ledarrollen. Vi kombinerar teori, diskussion, praktiska övningar, erfarenhetsutbyte m.m. Du får med dig ett antal verktyg som du kan använda direkt efter utbildningen.

För vem?
Ny som chef är en utbildning för nybliven chef med upp till ett års erfarenhet som formell chef.

Målet med kursen
Målet är att öka deltagares förmåga att möta och hantera situationer i sin verksamhet samt stärka dennes självförtroende i ledarroll.

Program

  • Chefens ABC – Vad innebär arbetsgivaransvaret, lagar och regler
  • Chef respektive Ledare – Vad är skillnaden?
  • Mål, syfte och aktiviteter – Formulera, kommunicera, genomföra och följa upp
  • Verktyg för styrning av verksamheten- utvecklingssamtal, delegering m.m.
  • Situations anpassat Ledarskap – att leda olika individer, olika grupper, olika situationer
  • Motivation – varför arbetar människor, arbetsglädje och effektivitet
  • Kommunikativt ledarskap -Kommunikationsstilar, intention och förhållningssätt, coachning
  • Feedback – Att ge och ta emot, när och hur
  • Det inre ledarskapet – personligutveckling, egen motivation, stresshantering
  • Personlig handlingsplan

Utbildningen genomförs i ett före/under/efter perspektiv. Du får genomföra ett mindre förarbete som sedan används under utbildningsdagarna. Efter avslutad utbildning får du som deltagare ett individuellt uppföljningssamtal där vi fokuserar på hur du ska kunna omsätta innehållet till praktisk handling – just på din egen arbetsplats, i din egen arbetsgrupp.

Kvällsarbete är delvis schemalagt + en timmes individuellt uppföljningssamtal på telefon ca 1-2 veckor efter avslutad utbildning.