The Human Element

– Samarbete kräver samarbetsförmåga.

En framgångsfaktor på lång sikt är därför förmågan att bygga hållbara relationer. Ingen når idag framgång på egen hand. För att lyckas måste man forma allianser och samarbete. Det gäller i de små sammanhangen mellan enskilda personer och det gäller i de stora sammanhangen mellan projektgrupper, avdelningar, företag och organisationer.

För vem?
För arbetsgruppen/arbetsplatsen. Ett utvecklingsprogram för er som vill hanterar långsiktiga relationer, öka effektiviteten, där motsättningar kan uppstå eller där behovet att kunna förhandla på ett effektivt sätt finns.

Målet med kursen
Kursen ger Er ökad självinsikt kring hur Ni agerar i relation till andra, reaktionsmönster i konflikter och därmed möjlighet att medvetet agera konstruktivt. Ni får en konkret metod för konflikthantering och förhandling.

Program

  • Praktiska metoder och verktyg som Nikan använda Er direkt på arbetsplatsen
  • Hjälp att bli Ert eget bästa verktyg i relationer och konflikter
  • Träning i intressebaserad förhandling; teori och övning
  • Strategier för framgångsrika förhandlingar
  • Ökad självmedvetenhet

Programmet bygger på unika kombinationer av hårda och mjuka metoder. Den hårda delen grundar sig på intressebaserad problemlösning. Den mjuka delen bygger på Will Schultz, FIRO teori och The Human Element®. Förtroendefullt samarbete är utvecklat av James Tamm ett bygger på lång erfarenhet och gedigen forskning. Vi arbetar med praktikfall, simuleringar, miniföreläsningar, självskattningsinstrument, individuella och gruppvisa förberedelser, diskussioner och reflektioner. Programmet Förtroendefullt samarbete har utvecklats av James Tamm och Ron Luyet. James och Ron är författare till boken Radical Collaboration.

Utbildningen lämpar sig väl för internutbildning och kan anpassas till arbetsplatsen.