Bemötande och svåra situationer

Fokus lägger vi på hur vi bemöter våra kunder professionellt och levererar bra resultat. Vi tar sikte på vad som behövs för att vi på arbetsplatsen ska kunna bemöta våra kunder på ett väl avvägt sätt så att vi trots stundom buffliga kunder och krass chargong mår bra på insidan. Under en dag jobbar vi tillsammans på ett lättsamt sätt men också med ett djup. Vi tittar på hur värdegrund, personlighet och erfarenheter påverkar hur vi agerar i möten med varandra och andra. Kombinationen av ökad självkännedom och förståelse för andra skapar en större känsla av trygghet och handlingsutrymme i vårt yrkesutövande.

För vem?
Utbildningsdag för personal och projektledare som möter kunder i det dagliga arbetet tex hantverkare, service personal, butik mm. Vi arbetar gärna med hela arbetsplatsen.

Målet med kursen
Bättre bemötande inåt och utåt. Ökad medvetenhet om egna och andras beteende. Verktyg för att hantera svåra situationer.

Program

  • Arbetsplatskulturer och chargong
  • Attityder och förhållningssätt
  • Beteenden och bemötande
  • Svåra situationer
  • Självkännedom Hur olika får vi vara? Hur olika klarar vi av att vara?
  • Tankens kraft, du blir som du tänker

I genomförandet inbjuder vi deltagarna att använda alla sina sinnen och lägger upp en dag med stor variation av metoder. Vi arbetar med värderingsövningar som stimulerar till att synliggöra hur vi tänker och påverkas, mini-föreläsningar varvat med reflektion och dialog samt kortare fysiska övningar.