Brandskyddsutbildning

För vem?
Vi branschanpassar utbildningen och innehållet med hänsyn till kundens arbetsplats.

Målet med kursen
Efter kursen ska deltagarna fått grundläggande kunskaper i hur man förebygger brandsäkerhet samt hur man ska hantera en akut situation i väntan på räddningstjänst.

Program
Samhällets risksyn

 • Lagstiftningar
 • Lagen om skydd mot olyckor (LSO)

Brandkunskap

 • Brandtriangeln
 • Brandförlopp
 • Bedömningar
 • Agerande

Brandförebyggande åtgärder

 • Brandorsaker
 • Organisation SBA

Byggnadsteknisk brandskydd

 • Brandceller
 • Utrymningsvägar

Larmvägar

 • Brandvarnare/utrymningslarm
 • Larmning 112
 • Automatiskt brandlarm
 • Viktigt meddelande till allmänheten (VMA)

Praktik

 • Handhavande av släckutrustning