Coachande Förhållningssätt

En utbildning om utvecklande och stödjande kommunikativa metoder.

Möter du människor aktivt i ditt dagliga yrkesutövande? Är det viktigt för dig att varje kontakt/relation/möte ger resultat? Coachande Förhållningssätt hjälper dig att bli tydligare i din kommunikation och att bli bättre på att agera konsultativt. Större förståelse för ditt och andras beteende i interaktion. Större möjligheter att genom metod och strategi planera och genomföra dina mål i interaktion med andra.

För vem?
Utbildningen passar dig som har en tjänst som ställer krav på tydlig kommunikation och ett konsultativt arbetssätt.

Målet med kursen
Coachande förhållningssätt är ett sätt att använda kommunikationen som verktyg för att få andra att växa skapa lärande, större ansvarstagande och bättre resultat.

Program

  • Grunderna för ett coachande samtal
  • Kunna arbeta med frågeteknik i olika samtal
  • Teknik för aktivt lyssnande
  • Principerna för grundläggande kommunikation
  • Hur olika beteende påverkar kommunikation
  • Hur olika beteenden kan hindra/verka för samarbete
  • Kommunicerar på ett sätt som skapar vilja och engagemang

Vedertagna teorier varvas med exempel kopplat från verkligheten samt diskussioner i mindre grupper.

Kursmaterial samt en timmes fri support efter genomförd utbildning ingår.