Förtroendefullt Samarbete

– Kursen genomförs i samarbete med Per Siljeklint Blueberryhill Management Consulting

Samarbete kräver samarbetsförmåga. En framgångsfaktor på lång sikt är därför förmågan att bygga hållbara relationer.

Ingen når idag framgång på egen hand.

För att lyckas måste man forma allianser och samarbete. Det gäller i de små sammanhangen mellan enskilda personer och det gäller i de stora sammanhangen mellan projektgrupper, avdelningar, företag och organisationer.

För vem?
Förtroendefullt samarbete är ett utvecklingsprogram för dig som har en roll där du hanterar långsiktiga relationer, där motsättningar kan uppstå eller där behovet att kunna förhandla på ett effektivt sätt finns.

Målet med kursen
Kursen ger Dig ökad självinsikt kring hur du agerar i relation till andra, reaktionsmönster i konflikter och därmed möjlighet att medvetet agera konstruktivt. Du får en konkret metod för konflikthantering och förhandling.

Program

  • Praktiska metoder och verktyg som du kan använda direkt på din arbetsplats
  • Hjälp att bli ditt eget bästa verktyg i relationer och konflikter
  • Träning i intressebaserad förhandling; teori och övning
  • Strategier för framgångsrika förhandlingar
  • Ökad självmedvetenhet

Programmet bygger på unika kombinationer av hårda och mjuka metoder. Den hårda delen grundar sig på intressebaserad problemlösning. Den mjuka delen bygger på Will Schultz, FIRO teori och The Human Element®. Förtroendefullt samarbete är utvecklat av James Tamm ett bygger på lång erfarenhet och gedigen forskning.

Vi börjar med grunderna för att sedan bygga vidare steg för steg av förståelse och färdigheter. Vi arbetar med praktikfall, simuleringar, miniföreläsningar, självskattningsinstrument, individuella och gruppvisa förberedelser, diskussioner och reflektioner. Programmet Förtroendefullt samarbete och handledarutbildningen har utvecklats av James Tamm och Ron Luyet. James och Ron är författare till boken Radical Collaboration.

På svenska: Förtroendefullt samarbete – att bygga långsiktiga relationer.