Hjärtsäkra din arbetsplats

Philips hjärtstartare är byggd för att klara krävande miljöer där livräddaren kan behöva vistas i regnväder, ombord på flygplan, på industriområden eller simhallar.

Vi tar ett helhetsansvar

Vi kommer ut till er, utbildar, monterar och utför löpande service som byte av elektrodkassett och batteri.

Philips Hjärtstartare skapar trygghet på arbetsplatsen genom att ge er möjlighet att rädda liv innan ambulansen kommer fram. Hjärtstartaren kan användas när som helst, var som helst och av alla. Genom att ha en defibrillator inom räckhåll som alla kan använda ökar man väsentligt den drabbades chans att överleva.

Lätt att lära och att använda
En av landets enklaste och mest användarvänliga hjärtstartare. En naturlig röstinstruktion leder användaren genom alla steg vid HLR och defibrillering.

Alltid klar för användning
Omfattande automatisk självtest kontrollerar alla hjärtstartarens vitala funktioner dagligen, veckovis och månadsvis för att säkra att den alltid är klar för användning i en livshotande situation. Dagliga självtester kontrollerar elektroder, batteri och elektroniska komponenter. Grön lampa visar att hjärtstartaren är redo att användas.