HLR med Första Hjälpen (förskola / skola & förening)

För vem?
Vi anpassar utbildningen för t.ex. skolpersonal, ledare, föräldrar och innehållet med hänsyn till den åldersgrupp på barn som ni har.

Målet med kursen
Efter kursen skall deltagarna fått grundläggande kunskaper och färdigheter i hur man hanterar en akut situation i väntan på ambulans.

Program
Praktiska delar i utbildningen:

 • Medvetandekontroll
 • Stabilt sidoläge
 • Hjärt- och lungräddning
 • Drunkning
 • Luftvägsstopp

Teoretiska delar i utbildningen:

 • El skador
 • Brännskador
 • Blödning
 • Getingstick
 • Allvarlig allergisk reaktion
 • Stroke
 • Hjärtinfarkt
 • Fallolyckor
 • Chockförebyggande
 • Frakturer
 • Klämskador
 • Ögonskador
 • Organisation på skadeplats
 • Hjärnskakning
 • Förgiftning
 • Köldskador