HLR med Första Hjälpen

För vem?
Vi branschanpassar utbildningen och innehållet med hänsyn till kundens arbetsplats.

Målet med kursen
Efter kursen skall deltagarna fått grundläggande kunskaper och färdigheter i hur man hanterar en akut situation i väntan på ambulans.

Program
Praktiska delar i utbildningen:

 • Medvetandekontroll
 • Stabilt sidoläge
 • Hjärt- och lungräddning
 • Drunkning
 • Luftvägsstopp

Teoretiska delar i utbildningen:

 • El skador
 • Brännskador
 • Blödning
 • Getingstick
 • Allvarlig allergisk reaktion
 • Stroke
 • Hjärtinfarkt
 • Fallolyckor
 • Chockförebyggande
 • Frakturer
 • Klämskador
 • Ögonskador
 • Organisation på skadeplats
 • Hjärnskakning
 • Förgiftning
 • Köldskador

Enligt AFS 1999:3 Byggnads och anläggningsarbete 31 § Första hjälpen skall kunna ges. Personal som är utbildad att ge första hjälpen skall alltid kunna tillkallas.