Hot & våld med riskanalys

Svensk Uppdragsutbildning har i samverkan med polisen tagit fram en hot och våld utbildning. Denna utbildning skall skapa mer kunskap och trygghet i vardagen för våra kunder.

Samhället utsätter oss idag för hårda yttre påtryckningar och många av oss jobbar i utsatt miljö. För oss är det varje individs rättighet att gå till sitt jobb med rätt förutsättning för att känna sig trygg. Vi är därför stolta för att kunna erbjuda er denna utbildning tillsammans med vår polis och annan blåljuspersonal.

De ger oss den verkliga bilden på vad som vi som individer behöver kunna för att förebygga våld och hot. De ger oss också de verktyg som vi behöver för att rädda liv i dessa situationer.

Det är en utbildning som ni chefer kan ge era medarbetare för att tryggt och säkert kunna utföra ett bra arbete.

Utbildningen är minst 5 timmar (beroende på antal deltagare)
Kursen innehåller teori och praktiska övningar. Vi jobbar största delen i senarioträning i er verksamhet för att skapa en så realistisk situation som möjligt är.

Innan er utbildningen tittar vi över er befintliga handlingsplan samt planritning på byggnader. Jobbar ni i rörlig miljö så tittar vi på er specifika verksamhet och bygger utbildningen utifrån det. Alla utbildningar följs upp med en sammanställning tillsammans med Svensk Uppdragsutbildning.

Program

 • Nulägesanalys
 • Risk och hotbildsanalys
 • Åtgärds- och handlingsplan
 • Roller – ansvar. Vem gör vad?
 • Skadeläge
 • Taktisk konflikthantering
 • Livräddande insats – Första hjälpen S-ABC – Dödens triangel
 • Deltagarna kommer att få en adekvat utbildning kopplat till ”dödens triangel” där fokus ligger på fria luftvägar, hypotermi och att stoppa artärblödningar efter tex skottskador/ knivskador i arm/ben med avsnörande förband.
 • Mentalförberedelse
 • Gruppdiskussion
 • Skapa en egen handlingsplan utefter er situation kopplat till utbildningen
 • Uppföljning – genomgång av er handlingsplan, uppföljande frågor och certifiering.