Instruktörsutbildning

Förkunskaper/Målgrupp
Operatörer som utsetts till handledare/instruktör, men saknar formell kompetens inom sin nya roll.

Förutsättningar
Inga förkunskaper krävs, men ett uttalat intresse för handledarrollen underlättar. Varje deltagare ska innan kursstart ha valt en avgränsad projektuppgift.

Syfte
Handledare/instruktör ska kunna instruera i t.ex. ISO-rutiner, driftinstruktioner, rengöring, enklare maskinutbildning m.m. samt ge en orientering i framtagning och skrivande av nya instruktioner.

Deltagarna ska efter genomgångenteoretisk och praktisk grundutbildning fått kunskaper om:

 • Pedagogik-, didaktik- och presentationsteknik
 • Kommunikation
 • Kunna hålla lyckade instruktioner
 • Kunna genomföra upplärning av medarbetare i produktion
 • Kunna analysera och utveckla handledare/instruktörer i deras roller

Program

 • 2 + 1 utbildningsdag och en
 • projektuppgift

Dag 1

 • Introduktion
 • Företagets utbildningsorganisation
 • Handledarens och instruktörens uppgifter
 • Presentationsteknik

Dag 2

 • Pedagogik/didaktik
 • Instruktionsmetodik

Mellanperiod

 • Projektuppgift på egna arbetsplatsen

Dag 3

 • Redovisning av projektuppgift
 • Utvärdering och mål uppfyllels
 • Handledare/instruktörsrollen
 • Avslutning och utvärdering inom 1 månad från utbildningstillfället