Sorg och sorgbearbetning

När vi upplever en förlust är det normalt att reagera med sorg. Det kan till exempel gälla en nära anhörigs, kollegas eller vårdtagares död, en separation, att bli uppsagd eller drabbas av sjukdom.

Hur vi reagerar och på vilket sätt är individuellt.

Många vet inte hur de ska bemöta en sörjande. De kan vara rädda för den sörjandes känslor, ge råd som är svåra att följa eller ha svårt för att lyssna och byter samtalsämne.

Den som sörjer kan då börja undvika att visa sina känslor och låtsas må bra. Detta kan i sin tur leda till att man grundlägger beteenden och känslor som är destruktiva; tröstätande, överkonsumtion av alkohol och läkemedel, övertidsarbete. Beteenden som har en negativ inverkan på hälsa, ekonomi och relationer. Sorg är en normal och naturlig känslomässig reaktion på en förlust av något slag. Sorg är alla de ofta motstridiga tankar och känslor som våra förluster väcker inom oss.

Det är viktigt för alla att processen får ha sin gång och att vi får göra vårt sorgearbete. De flesta av oss har lärt sig ett felaktigt sätt att hantera förluster; man ska inte vara ledsen, man måste vara stark, sörja i ensamhet, hålla sig sysselsatt eller bara ersätta det man förlorat. Vi får också höra att tiden läker alla sår. Inget av detta stämmer. Sorg är inget som går över av sig själv.

Omgivningens stöd är av stor betydelse för dem som sörjer. Framför allt är det viktigt med någon som lyssnar och tillåter den sörjande att känna det han eller hon känner. Den som upplevt en förlust måste ges möjlighet att bearbeta sin sorg för att kunna lägga den bakom sig. Viktigast är att acceptera förlusten. Det kan vara svårt och kännas fel men är nödvändigt för att kunna gå vidare.

Vi erbjuder professionellt samtalsstöd i grupp såväl som individuellt. Vi kan även anordna seminarium och utbildningar på området.