Motorsågskörkort nivå A (Motorsågning)

För vem?
Alla som använder motorsåg. (t.ex. vedkapning, byggarbeten och grund för alla högre nivåer)

Målet med kursen
Utbildningen syftar till att ge de kunskaper och färdigheter som krävs för att på ett säkert sätt använda motorkedjesåg vid diverse vanligt förekommande sågarbeten.

 • Kunskaper om gällande säkerhetsbestämmelser och de risker som är förknippade med användning av motorsågen enligt ovan. (AFS 2012:1)
 • Färdigheter att hantera motorsågen på ett säkert sätt
 • Färdigheter att såga kontrollerat med dragande och skjutande kedja samt att kunna göra s.k. instick
 • Färdighet att utföra daglig skötsel inklusive filning av sågkedjan
 • Kunskaper och färdigheter att utföra kontroller av såg och skyddsutrustning som krävs för säker och korrekt funktion
 • Kunskaper och attityder där säkerheten prioriteras och olämpliga arbetsuppgifter undviks eller avbryts

Program

 • Sågens skötsel
 • Sågkunskap
 • Såga med skjutande och dragande kedja
 • Göra instick tvärs/längs fiberriktningen
 • Allmänna säkerhetsbestämmelser
 • Skyddsutrustning
 • Generella riskmoment vid sågning
 • Arbetsteknik vid allmän sågning
 • Dagen avslutas med ett teoretiskt och praktiskt prov