Motorsågskörkort nivå B (Trädfällning, grund)

För vem?
Skogsarbetare, skogsägare och andra som fäller ”vanliga” träd med motorsåg.

Förkunskaper
Motorsågskörkort nivå A

Målet med kursen
Utbildningen syftar till att ge de kunskaper och färdigheter som krävs för att på ett säkert sätt använda motorkedjesåg vid normalt skogsarbete såsom trädfällning, kvistning och kapning.

 • Kunskaper om gällande säkerhetsbestämmelser vid användning av kedjemotorsåg vid normalt skogsarbete och de risker som är förknippade med användningen (AFS 2012:1.)
 • Kunskaper och färdigheter att genomföra trädfällning av ”normala” träd av varierande storlek med god
 • kontroll och säkerhet
 • Kunskaper och färdigheter att använda olika vanliga fällhjälpmedel
 • Kunskaper och färdigheter att kvista och kapa fällda träd på ett för säkerheten och arbetsbelastningen bra sätt
 • Kännedom om de speciella risker som är förknippade med vindfällda träd, fastfällda träd och stammar i spänn liksom översiktlig kännedom om några vanliga arbetsmetoder
 • Kunskaper och attityder där säkerheten prioriteras och olämpliga arbetsuppgifter undviks eller avbryts

Program

 • Planering av fällning inkl. val av brytmån mm.
 • Sågning av riktskär, fällskär och fällning
 • Kvistning
 • Särskilda säkerhetsbestämmelser vid trädfällning
 • Arbetsmetoder och hjälpmedel vid trädfällning av små träd, medelstora och stora träd
 • Riskmoment vid trädfällning och upparbetning
 • Arbetsteknik vid trädfällning

Dagen avslutas med ett teoretiskt och praktiskt prov.