Motorsågskörkort nivå C (Trädfällning, avancerad)

För vem?
Skogsarbetare, skogsägare, linjearbetare och andra som arbetar med avancerade trädfällningar eller tillvaratagande av skadade träd.

Förkunskaper
Motorsågskörkort nivå A
Motorsågskörkort nivå B
+ 80 tim praktik, alt. bedömd lämplighet.

Målet med kursen
Utbildningen syftar till att ge de kunskaper och färdigheter som krävs för att på ett säkert sätt använda motorkedjesåg och fällningshjälpmedel vid svåra och riskfyllda arbeten i samband med skogsarbete.

 • Kunskaper om gällande säkerhetsbestämmelser vid användning av kedjemotorsåg vid avancerad fällning av svåra träd (AFS 2012:1)
 • Kunskaper och färdigheter att genomföra trädfällning av ”svåra” träd med god kontroll och säkerhet
 • God kännedom om vilka möjligheter som finns att öka säkerheten genom att välja lämplig(t) fällmetod/fällredskap
 • Kunskaper och färdigheter att genomföra uppröjning och tillvaratagande av fastfällda träd och träd som skadats genom t.ex. vindfällning och snöbrott med god kontroll och säkerhet
 • God kännedom om tillgängliga arbetsmetoder
 • Kunskaper och färdigheter att använda olika kraftfulla fällhjälpmedel som vinsch, fällriktare, m.m
 • Kunskaper och färdigheter att fälla, kvista och kapa trädstammar och grenar i spänn på ett säkert sätt

Program

 • Skattning av träddata
 • Sågning av riktskär med höga krav på precision
 • Riggning av vinschlina på minst 5 m höjd
 • Beräkning av nödvändig vinschkraft för trädfällning med vinsch
 • Fällsågningsteknik och utnyttjande av flera kilar vid bakvikt
 • Mjuk utlösning av spänning i stam
 • Tillverkning av ”kana på slana”, alternativt ”trappa ner” med vinsch och brytblock
 • Särskilda säkerhetsbestämmelser vid vindfällt, fastfällt, ansvarsfrågor vid tomter, ledningar mm
 • Arbetsmetoder och hjälpmedel vid svår trädfällning, bakåtlut, vind, röta, torra, starkt framåtlut mm
 • Arbetsmetoder och hjälpmedel vid fastfällda träd
 • Riskmoment vid vindfällda träd
 • Arbetsteknik

Dagen avslutas med ett teoretiskt och praktiskt prov

Observera att det i samband med omfattande uppröjningsarbeten av stormfälld skog på normal skogsmark krävs kompletterande utbildning med repetition och instruktioner om aktuella arbetsmetoder och säkerhetsutrustningar.