Motorsågskörkort nivå D (Linjearbete)

För vem?
Linjearbetare

Förkunskaper
Motorsågskörkort nivå C

Målet med kursen
Utbildningen syftar till att ge de arbetstekniska specialkunskaper och färdigheter som utöver normala kunskaper för avancerad trädfällning, nivå C, krävs för att på ett säkert sätt använda motorkedjesåg, olika former av stång- eller kastsågar och specialhjälpmedel vid uppröjning av skadade träd och grenar på luftburna ledningar.

Kunskaper om gällande säkerhetsbestämmelser vid användning av kedjemotorsåg vid arbete enligt ovan och de risker som är förknippade med användningen (AFS 2012:1.)

Program

  • Nertagning av mot ledning hängande träd
  • Risker och planering av arbetstekniker
  • Praktiskt arbete där olika arbetsmoment prövas och diskuteras

Dagen avslutas med ett teoretiskt och praktiskt prov.