Motorsågskörkort nivå D – Linjearbete

4,900.00 kr

Uppröjning av skadade träd och grenar på luftburna ledningar.