Röjmotorsågskörkort nivå RA

För vem?
Alla som använder röjmotorsåg (t.ex. parkarbetare och som grund för skogsröjare).

Målet med kursen
Utbildningen syftar till att ge de kunskaper och färdigheter som krävs för att på ett säkert och ergonomiskt sätt använda röjmotorsåg

 • Kunskaper om gällande säkerhetsbestämmelser och de risker som är förknippade med användning av röjmotorsågen genom t.ex. berörda delar i sammanfattning av AFS 2012:1
 • Färdigheter att hantera röjmotorsågen på ett säkert sätt
 • Grundläggande teknik för kontrollerad sågning/avverkning
 • Färdighet och kunskap vid röjning av sly och grästrimning
 • Kunskaper och färdigheter att utföra kontroller av såg och skyddsutrustning
 • Kunskaper och attityder där säkerheten prioriteras och olämpliga arbetsuppgifter undviks eller avbryts

Program

 • Utrustningens skötsel och justering
 • Sågteknik
 • Allmänna säkerhetsbestämmelser
 • Kontroll av sågens säkerhetsutrustning
 • Skyddsutrustning
 • Generella riskmoment vid sågning
 • Arbetsteknik vid enklare sågning och gräsröjning

Dagen avslutas med ett teoretiskt och praktiskt prov