Röjmotorsågskörkort nivå RB (Skogsröjning)

För vem?
Skogsarbetare, skogsägare och andra som fäller träd med röjsåg.

Förkunskaper
Röjmotorsågskörkort nivå RA.

Målet med kursen
Utbildningen syftar till att ge de kunskaper och färdigheter som krävs för att på ett säkert och ergonomiskt sätt använda röjmotorsåg vid normal ungskogsröjning och underväxtröjning.

 • Kunskaper om gällande säkerhetsbestämmelser vid användning av röjmotorsåg vid normal skogsröjning (AFS 2012:1)
 • Kunskaper och färdigheter att säkert och ergonomiskt fälla ”enkelsnittsträd” med kontroll av fällriktning
 • Kunskaper och färdigheter att säkert använda ”dubbelsnitt/ omlottsågningsteknik” och ”sparad kantteknik” med kontroll av fällriktning
 • Kännedom om de risker som är förknippade med stammar i spänn
 • Kunskaper och attityder där säkerheten prioriteras och olämpliga arbetsuppgifter undviks eller avbryts

Program

 • Översiktlig arbetsplanering
 • Riktad fällning med enkelsnitt, omlottsågning och ”sparad kant” teknik
 • Säkerhetsbestämmelser vid fällning
 • Arbetsmetoder och hjälpmedel vid trädfällning
 • Riskmoment vid röjning
 • Arbetsplanering och uppföljning

Dagen avslutas med ett teoretiskt och praktiskt prov.