Svenskt skogsbruk

För vem?
Målgruppen är framförallt utländsk arbetskraft som skall arbeta i Sverige. Kursen är även lämplig för svensk personal som ska introduceras i skogsbranschen.

Målet med kursen
Efter genomgången kurs skall kursdeltagaren känna till:

 • Hur den svenska skogen är uppbyggd i grova drag
 • Skogsbrukets respektiveskogsindustrins betydelse för Sverige
 • Hur ett skogsbolag eller en skogsägareförening arbetar
 • Vilka organisationer som harbetydelse för hur skogsbruket bedrivs
 • Vilken lagstiftning som är relevant förskogsbruket
 • Skogsbrukets sektors mål och skogsvårdslagens innehåll
 • Kollektivavtalets regler vad gäller anställningsvillkor, löner, arbetstider och arbetsmiljö
 • Ansvar för entreprenadföretagets ägare eller arbetsledare avseendelagar, avtal och arbetsmiljö
 • De rutiner som används vidskogsvårds- och avverkningsuppdrag
 • Entreprenadföretagets samarbetemed och ansvar motuppdragsgivaren

Program

 • Svensk skogsnäring
 • Certifiering
 • Den svenska arbetsmarknadsmodellen
 • Skogsföretaget/föreningen
 • Entreprenörens roll och ansvar