Arbete med härdplast – Kemiska hälsorisker

För vem?
Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med härdplaster. Dessa kan vara t.ex. polyuretaner, epoxy, tandfyllningar, uv-lack, tryckfärger, fogfria golv och mycket annat. Risken för överkänslighet/allergi är stor om produkterna hanteras på fel sätt och därför finns utbildningskrav vid hantering
av härdplastkomponenter.

Målet med kursen
Målet med utbildningen är att ge ökad förståelse kring hur säker hantering av härdplaster minskar risken för allergier och överkänslighet. Genom väl utbildad personal kan stora besparingar och minskat lidande ske.

Program

  • Arbetsmiljölagen och relaterad lagstiftning
  • Genomgång av afs 2014:43 , 37 § a-g
  • Riskbedömning vid arbete med kemiska produkter
  • Toxikologi och kemiska hälsorisker
  • Härdplaster och allergiframkallande substanser
  • Klassificering och märkning
  • Skyddsåtgärder