Ellära och hydraulik (Maskinförare)

För vem?
Maskinförare som saknar grundläggande kunskaper i ellära och hydraulik.

Målet med kursen
Efter genomgången kurs skall kursdeltagaren:

 • Känna till grundläggande begrepp inom el och hydraulik
 • Känna igen elsystemens vanligaste komponenter, uppbyggnad och funktion
 • Känna till de vanligaste metoderna vid enklare felsökning
 • Känna till grunderna för oljans rörelse och reaktion i ett arbetande hydraulsystem
 • Känna igen systemens vanligaste hydraulkomponenter, uppbyggnad och funktion
 • Känna till kraven på säkerhet och renlighet vid arbete med hydraul och elsystem
 • Vara medveten om risker för miljön och människan vid arbeten med oljor

Program

 • Grundläggande elektriska begrepp
 • Elektronik huvudkomponenter systemuppbyggnad
 • Komponenter och symboler
 • Elektriska beräkningar
 • Grundläggande hydraulik
 • Tryck, Flöde
 • Hydrostatiska systemlösningar
 • Inre och yttre arbetsmiljö
 • Säkerhet och renlighet