Maskindirektivet

År 2009 kom det nya direktiv för tillverkning och försäljning av maskiner på den europeiska marknaden.

Kunskaper om hur maskindirektivet ser ut och vad det är som gäller på maskinmarknaden ligger till grund för att du ska kunna säkerställa en säker och effektiv produktion. Det nya direktivet vidgar begreppet maskin och berör utrustning som inte tidigare omfattades. För dig som arbetar inom området är det därför viktigt att bli uppdaterad om nyheterna.

För vem?
Kursen vänder sig till dig som ansvarar för och/eller arbetar med kvalitet inköp produktion underhåll konstruktion säkerhet etc hos användare tillverkare och importörer av maskiner.

Målet med kursen
Att få en inblick i maskindirektivets struktur så att man vet hur och var man hittar relevant information. Hur man praktiskt går tillväga med utförandet av riskinventering, riskbedömning och bruksanvisning. Under utbildningen får frågor löpande ställas av deltagarna, som kursledaren kan ge ett förslag till åtgärd/er.

Program

  • Vad innebär CE-märkning?
  • Hur använder jag standarder?
  • Teknisk dokumentation
  • Riskbedömning / Riskmatris
  • Produktsäkerhet och produktansvar
  • Tryckkärlsdirektivet (PED)
  • Klassning av produkt i Maskindirektivet
  • Säkerhetskretsar och Styrsystem