Modern Hydraulik

För vem?
Maskinförare, personal inom skogliga produktion.

Målet med kursen
Efter genomgången kurs skall kursdeltagaren:

 • Kunna använda hydrauliska instrument för felsökning och service
 • Kunna läsa hydraulscheman och praktiskt följa upp dessa i maskinerna
 • Kunna utföra effektberäkningar
 • Känna till entreprenad, – maskintillverkares med flera kravspecifikationer angående oljor och komponenter i moderna hydraulsystem
 • Känna till SS 155434 samt SP´s kravlista vad avser miljöoljor
 • Kunna känna till olika oljors egenskaper samt dess för- och nackdelar
 • Känna till de viktigaste påverkansfaktorerna angående oljors och hydraulikkomponenters livslängd
 • Ha kunskap om vilka miljö-, kvalitets- och renhetskrav, ISO 4406:99
 • Ha kännedom om kvalitetskrav vad avser slangar och kopplingar SP: P004725
 • Känna till om risker för miljön och människan vid arbeten med olika hydrailoljor

Program

 • Kravspecifikationer; Från skogsbruk, TSG, maskintillverkare m.fl
 • Miljöoljor; Svensk Standard SS:155434. SP´s lista
 • Oljors uppbyggnad; Syntetiska estrar, mättade/omättade
 • Påverkansfaktorer; Luft-/vatteninbl
 • Oljeanalyser, skötsel m.m
 • Renhet / Renlighet; ISO 4406:99
 • Krav på slangar och kopplingar enl. SP: P004725