Praktisk elteknik för driftpersonal

För vem?
Denna kurs vänder sig till drifttekniker/ driftpersonal.

Målet med kursen
Deltagarna skall efter genomgången utbildning kunna utföra återställning av motorskydd och utbyte av säkringar för produktionsutrustningar. De får också kunskaper om skydds- och manöverapparaters funktion och feltyper. Asynkronmotorn behandlas med tonvikt på felorsaker. Elfaran och Skötselföreskrifter för elarbeten behandlas i tillämpbar omfattning.