Praktisk elteknik för fastighetsskötare

För vem?
Denna kurs vänder sig till fastighetsskötare som arbetar inom industrin och den offentliga sektorn.

Målet med kursen
Efter genomgången kurs skall deltagarna förstå begreppen ström, spänning, resistans, strömgrening, spänningsfall effekt och energi. De skall kunna mäta och beräkna ström, spänning och resistans. Elfaran och behörighetsregler för elarbete behandlas liksom de arbeten som får utföras med erforderlig kännedom. De skall kunna utföra byten av uttag, strömställare och belysningsarmaturer. Kontroll före spänningssättning ingår i de praktiska övningarna.

Program

  • Ellärans grundbegrepp (ström, spänning och resistans)
  • Serie- och parallellkretsar (spänningsfall och strömgrening)
  • Effekt och energi
  • Likström och enfas växelström
  • Elfara
  • Praktisk mätinstrumentkunskap
  • Regler för elarbeten (behörighetspliktiga och icke behörighetspliktiga arbeten)

Praktiska mätövningar

  • Avläsning och mätning av resistans
  • Mätning av ström och spänning
  • Utbyte av vägguttag, strömställare och belysningsarmatur