Praktisk elteknik för mekaniker

För vem?
Denna kurs vänder sig till mekaniker som arbetar inom industrin.

Målet med kursen
Efter genomgången kurs skall deltagarna förstå ellära likström, växelström samt trefassystemet och begreppen fasförskjutning, reaktiv, aktiv och skenbar effekt. De skall förstå funktionen hos motorer, motorskydd, säkringar mm. I kursen ingår också in- och urkoppling samt kontrollmätning av trefas asynkronmotor. Föreskrifterna om skötsel av elektriska anläggningar behandlas i tillämplig omfattning.

Program

  • Ellära, likström och växelström
  • Trefassystemet
  • Induktiva, kapacitiva och resistiva belastningar
  • Aktiv, reaktiv och skenbar effekt
  • Distributionssystemet
  • Asynkronmotorns funktion, egenskaper, inkoppling och kontrollmätning
  • Skydds- och manöverapparater
  • Skötselföreskriften ELSÄK-FS 2006:1 och standarden SSEN 50110-1utg.3
  • Elinstallationsteknik
  • Praktiska mätövningar och motorinstallation

Övningar
Motorinstallation och motorlaboration, avläsning av skylt, inkoppling och inställning av motorskydd.

Mätning av tomgångsström, startström, varvtal m.m.