Praktisk elteknik för VA-personal

För vem?
Denna kurs vänder sig till drifttekniker som arbetar inom/med vatten och avlopp.

Målet med kursen
Efter genomförd kurs skall deltagarna förstå ellära, lik- och växelström, trefassystemet och begreppen fasförskjutning, reaktiv-, aktiv- och skenbar effekt. De skall förstå funktionen hos motorer, motorskydd, säkringar mm. I kursen ingår också in- och urkoppling samt kontrollmätning av trefas asynkronmotor.

Starkströmsföreskrifternas del om skötsel av elektriska anläggningar behandlas i tillämplig omfattning.

Program

 • Ellära
 • Elfara
 • Trefassystemet
 • Aktiv reaktiv och skenbar effekt
 • Distributionssystemet
 • Asynkronmotorn funktion,egenskaper, inkoppling och kontrollmätning
 • Skydds- och manöverapparater
 • Skötselföreskrifter
 • Mätteknik
 • Elinstallationsteknik
 • Praktiska mätövningar och motorinstallation