Schemaläsning med praktisk felsökning

För vem?
Denna kurs vänder sig till personal som behöver kunna läsa och tolka schema samt att felsöka efter schema.

Lämpliga förkunskaper:
Genomgången kurs
Praktisk elteknik för VA,
Praktisk elteknik för mekaniker
Praktisk elteknik för fastighetsskötare eller motsvarande kunskaper

Målet med kursen
Efter genomgången kurs skall deltagarna kunna bedriva felsökning efter schema i elektriska utrustningar. Schemasymboler och olika typer av el dokumentation gås igenom liksom felsökningsmetodik och mätteknik. Praktisk felsökning i elektriska manöverkretsar och schemaläsningsövningar utgör en väsentlig del av kursen.

Program

  • Introduktion
  • Repetition ellära
  • Kretsschemats funktion och uppbyggnad samt symboler
  • Övrig el dokumentation
  • Referensbeteckningssystem
  • Felsökningsmetodik och mätteknik
  • Schemaläsningsövningar (teoretiska)
  • Felsökning i elektriska manövrar