ADR Grund

Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och föremål som har sådana farliga egenskaper att de kan orsaka skador på människor, miljö eller egendom, om de inte hanteras rätt under en transport. För att få transportera farligt gods på landsväg krävs dokumenterad utbildning (ADR intyg)

För vem?
Den som är förare av ett fordon lastat med farligt gods.

Målet med kursen
Kunna transportera farligt gods på ett säkert sätt, genom att tillämpa reglerna i ADR-S.

Vi erbjuder följande ADR-kurser

Styckegods

  • 1:a gångs utbildning 3 dagar
  • Repetition 1,5 dag

Klass 1 – Explosiva ämnen och föremål

  • 1:a gångs utbildning 1 dagar
  • Repetition 0,5 dag

Transport

  • 1:a gångs utbildning 2 dagar
  • Repetition 1 dag

ADR 1:3
Övriga som är inblandade i transporten samt, minimikrav vid transporter enligt undantag.
Utbildningslängden anpassas till verksamhet 0,5-1 dag.

Vi erbjuder även tjänsten Säkerhetsrådgivare farligt gods.