Digital färdskrivare

2,495.00 kr

Vägtransporter som omfattas av EG:s kör- och vilotidsregler.