Fordonsmonterad kran (Kompetens / Validering)

Arbetsgivaren ska se till att anställd personal har den utbildning som krävs och att arbetstagaren är medveten om hur han ska undgå risker i arbetet. Kranarna delas upp i två kategorier. Kranar upp till 18 t/m tillhör den lättare klassen (Nivå 1).

Godskranar över 18 t/m tillhör den tyngre klassen (Nivå 2). Den som på transportavtalets yrkesområde hanterar en kran som är monterad på en lastbil med totalvikt över 3 500 kg ska ha ett yrkesbevis. Samma sak gäller om du jobbar med kran monterad på släpvagn och dragen av en lastbil med totalvikt på över 3 500 kg. Ett yrkesbevis för fordonsmonterad kran gäller både för förare av styckegodskranar och timmer kranar.

Det styrs av transportavtalet mellan Svenska Transportarbetareförbundet och Biltrafikens Arbetsgivareförbund. Om du innehar TYAs yrkesbevis anses du av branschen ha tillräcklig utbildning för att yrkesmässigt arbeta med fordonsmonterad.

För vem?
Kurserna vänder sig både till nybörjare och de som har använt fordonsmonterad kran tidigare men inte har något förarbevis eller till er som vill uppdatera sitt yrkesbevis.

Program
Kurserna består av en teoretisk del samt en praktisk del. Båda delarna avslutas med ett prov. Utbildningen anpassas efter validering över vad man kan om dessa kranar och med hänsyn till erfarenhet.

Utbildningarna utförs av godkänd TYA instruktör.

Kursen innehåller:

  • 1 teori prov
  • Nivå 1: 4 praktiska prov
  • Nivå 2: 5 praktiska prov