Hjullastare validering (TYA)

För vem?
Kursen ger grundläggande kunskaper och färdigheter för hjullastare. I utbildningen ingår även säkerhetsfrågor och tillsyn av maskinen.

Målet med kursen
Att de som kört yrkesmässigt men som ej har Utbildningsbevis/Yrkesbevis. Utbildningen omfattar en teoretisk del med skriftligt slutprov samt en övningsdel med praktiskt slutprov.

Efter genomgången utbildning erhåller deltagarna ett utbildningsbevis.

Program

 • Daglig tillsyn
 • Fortlöpande tillsyn
 • Ansvar, försäkringar
 • Arbetsmiljölagstiftning
 • Maskinens konstruktion
 • Ergonomi
 • Brandskydd
 • Trafikregler
 • Pallgaffelhantering
 • Lastning med skopa
 • Redskap

Kursen innehåller

 • 2 teoriprov
 • 4 praktiska prov