Lastsäkring

Enligt lagen skall all last säkras vid transport på väg oavsett vilket fordon som används. Med lastsäkring menas att lasten inte får ramla av, släpa efter, ryka eller damma. brott mot lagen kan ge böter eller i värsta fall indraget körkort.

För vem?
Alla som transporterar gods med ett fordon, både i arbetet och privat.

Målet med kursen
Att kunna tillämpa de fyra grundläggande kraven på lastsäkring enligt TSVFS 1978:10 och VVFS 1998:95. Att kunna använda den vedertagna lastsäkringsutrustning som finns på marknaden, och lastsäkra på ett säkert och lagligt sätt.

Allt för att inte skada person och egendom.

Program

  • Lagens krav
  • Olika lastsäkringsmetoder
  • Olika lastsäkringsutrustningar
  • Uträkning av vilken metod och kapacitet med hänsyn till lastensutseende, material, vikt, friktion, tipp- och glid risken
  • Praktisk lastsäkring på plats