Säkra Lyft

För vem?
Kursen vänder sig till personer som använder lyftanordningar t.ex. kran, travers och grävskopa. Den riktar sig även till den som kopplar olika laster och som ger signaler och dirigerar en kranförare.

Målet med kursen
En stor andel av alla olyckor sker på grund av felhantering av last eller redskap. Genom bättre kunnande inom lagar, föreskrifter samt standarder kommer du att kunna planera och utföra lyftarbeten på ett säkert sätt.

Program

 • Introduktion
 • Lagar och föreskrifter
 • Fortlöpande tillsyn
 • Val av lyftredskap
 • Riskbedömning
 • Lastkoppling och mottagning
 • Riskbedömning och ansvar
 • Tyngdpunkt och arbetsvinklar
 • Kätting
 • Stållinestropp
 • Mjuka redskap
 • Både teoretiska och praktiska moment