Traversutbildning

För vem?
För företag som inte själv har en kraninstruktör, kan vi arrangera utbildningen av kranförare och lastkopplare. Deltagarna lär sig jobba effektivt utan att sätta säkerheten på spel. Därmed ökar produktiviteten, samtidigt som risken för skador på människor och material minskar.

Målet med kursen
Kursdeltagarna skall under utbildningen tillägna sig så goda kunskaper och färdigheter att kranarbetet kan utövas med betryggande säkerhet och med god ekonomi.

Program

  • Kursorientering
  • Krantyper
  • Krankonstruktion
  • Lastredskap
  • Lastkoppling
  • Användning
  • Upptäcka risker
  • Underhåll och kontroll
  • Standard och föreskrifter
  • Teoretiskt och praktiskt prov

Kursen omfattar halvdag praktik och halvdag teori. I teoridelen ingår Säkra Lyft. Efter godkända prov erhåller eleven ett utbildningsintyg.