Truckutbildning

Kursen är en öppen kurs och går igenom de grundläggande bitarna inom truckkörning. Genom kursen tillgodoser man sig både de teoretiska och praktiska kunskaper som krävs för att få framföra en truck. Kursen går enligt de senaste riktlinjerna för truckutbildning (TLP-10).

För vem?
Utbildningen vänder sig till alla som någon gång framför en truck i arbetet.
Personen/företaget vill inte bara ha den senaste dokumentationen som krävs utan även vara ordentligt uppdaterade och ligga i framkant vad gäller effektivitet och säker truckkörning.

Sanktionsavgift utgår för arbetsgivaren om de anställda inte har dokumenterade kunskaper och färdigheter, samt körtillstånd.

Målet med kursen
Efter kursen skall personen vara helt uppdaterade enligt de nya riktlinjerna på ett både teoretiskt och praktiskt plan samt ha den dokumentation som krävs av arbetsmiljöverket. Personen skall medverka till att minska olycksrisken, skador på gods och maskiner samt bidra till en smidig och vinnande truckkörning. Ett ytterligare syfte med kursen är att kraftigt underlätta för arbetsgivare och arbetsledare vid eventuell olycka då de utbildat.

Program

  • Introduktion
  • Daglig tillsyn på aktuella truckar
  • Trafik och säkerhet
  • Grunderna för säker truckkörning
  • Riskanalys
  • Körning
  • Avslutning

Upplägg
Teoridelen utförs på plats tillsammans med vår utbildare. På den praktiska delen har vi tillgång till alla de vanligaste truckarna som efterfrågas på arbetsplatserna. Kursens längd kan variera beroende på tidigare erfarenheter hos deltagarna.