YKB del 1 – Sparsam körning

Att utföra persontransporter eller godstransporter med buss eller lastbil är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Därför finns bestämmelser om krav på yrkesförarkompetens som gäller i hela EES- området.

Enligt Transportstyrelsens föreskrifter ska fortbildningen uppdatera de viktigaste kunskaperna för yrket.

För vem?
Varje yrkesförare måste genomgå en fortbildningskurs vart femte år på minst 35 timmar. Det är förarens ansvar att ha ett giltigt yrkesförarbevis.

Målet med kursen
Målet med delkursen är att deltagaren efter genomförd kurs skall kunna optimera bränsleförbrukningen och utveckla ett säkert och miljöriktigt körsätt.

Del 1 – Sparsam Körning

Syftet med delkursen är att deltagaren ska känna till kraftöverföringens, bromsarnas och hjälpbromsarnas egenskaper för att på ett trafiksäkert sätt behärska fordonet, minska slitaget, förebygga störningar och optimera bränsleförbrukningen.

Kursen utgår från de obligatoriska målen 1.1, 1.2 och 1.3 i förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens.

Därefter har chauffören ytterligare 5 år på sig att genomföra en ny fortbildning.

Delkurser

Utbildningen kan genomföras under 1 vecka men även delas upp i fem delkurser på minst sju timmar. Vi kundanpassar utbildningen efter företagets behov och bransch.