YKB del 3 – Lagar och Regler

Att utföra persontransporter eller godstransporter med buss eller lastbil är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Därför finns bestämmelser om krav på yrkesförarkompetens som gäller i hela EES- området.

Enligt Transportstyrelsens föreskrifter ska fortbildningen uppdatera de viktigaste kunskaperna för yrket.

För vem?
Varje yrkesförare måste genomgå en fortbildningskurs vart femte år på minst 35 timmar. Det är förarens ansvar att ha ett giltigt yrkesförarbevis.

Målet med kursen
Målet med delkursen är att deltagaren efter genomförd kurs skall kunna Kör- och vilotids regler och färdskrivare samt känna till bestämmelser för gods och transport.

Del 3 – Lagar och Regler

Syftet med delkursen är att deltagaren ska känna till reglerna i Sverige och internationellt för kör- och vilotider samt arbetstider. De ska också känna till aktuella regler för yrkesförarkompetens och arbetsmiljö.

Kursen utgår från det obligatoriska målet 2.1 i förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens.

Därefter har chauffören ytterligare 5 år på sig att genomföra en ny fortbildning.

Delkurser

Utbildningen kan genomföras under 1 vecka men även delas upp i fem delkurser på minst sju timmar. Vi kundanpassar utbildningen efter företagets behov och bransch.