YKB del 4 – Ergonomi och hälsa

Att utföra persontransporter eller godstransporter med buss eller lastbil är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Därför finns bestämmelser om krav på yrkesförarkompetens som gäller i hela EES- området.

Enligt Transportstyrelsens föreskrifter ska fortbildningen uppdatera de viktigaste kunskaperna för yrket.

För vem?
Varje yrkesförare måste genomgå en fortbildningskurs vart femte år på minst 35 timmar. Det är förarens ansvar att ha ett giltigt yrkesförarbevis.

Målet med kursen
Målet med kursen är att deltagaren efter genomförd kurs bättre skall kunna förebygga fysiska risker samt vara medveten om sin fysiska och psykiska förmåga.

Del 4 – Ergonomi och hälsa

Syftet med delkursen är att deltagaren ska bli medveten om hur man bör arbeta ergonomiskt riktigt, liksom om betydelsen av god hälsa och bra kosthållning. Målsättningen är att deltagaren ska kunna förebygga fysiska risker och vara medveten om sin fysiska och psykiska förmåga.

Mål enligt SFS 2007:1470, 3.3 och 3.4.

Därefter har chauffören ytterligare 5 år på sig att genomföra en ny fortbildning.

Delkurser

Utbildningen kan genomföras under 1 vecka men även delas upp i fem delkurser på minst sju timmar. Vi kundanpassar utbildningen efter företagets behov och bransch.