ABS 18 – Konsumenttjänstlagen

Jobbar du åt konsumenter? I så fall berörs Du av omfattande lag och regeländringar.
Konsumenttjänstlagen ger konsumenten ett starkt skydd, vilket ställer stora krav på entreprenörer. Utbildningen innehåller en genomgång av de grundläggande bestämmelser som styr entreprenadavtal med konsumenter som beställare och belyser särskilt de områden som ofta skapar tvister mellan konsument och entreprenör.

För vem?
Alla som bygger, levererar, säljer, utför småhusentreprenader i hus, mark-, anläggnings- och installationssektorn. Producenter, husföretag, beställare, olika entreprenörer, besiktningsmän, kontrollanter m.fl.

Målet med kursen
Att ge deltagarna en allmän orientering om konsumenttjänstlagen, ABS 18 och Hantverkarformuläret, samt hur dessa samverkar med varandra. Målsättning är också att ge vägledning hur du undviker att hamna i onödiga tvister.

Program

 • Avtals ingående
 • Konsumenttjänstlagens reglering av småhusentreprenader
 • Orientering om ABS 18 och Hantverksformuläret
 • Tilläggsuppdrag
 • Priset och konsumentens betalningsansvar
 • Besiktning
 • Reklamation
 • Entreprenörens ansvar för fel, påföljder vid fel
 • Avhjälpande
 • Parternas ansvar för dröjsmål
 • Rätt att hålla inne betalning
 • Garantier