Arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud

Vad är arbetsmiljö och hur arbetar vi för att leva upp till de krav som ställs i arbetsmiljölagen. Lär dig allt om lagar och regler och skapa en positiv arbetsplats för alla. Du får kännedom om de krav som ställs på arbetsgivare utifrån arbetsmiljölagen och föreskrifter, samt hur en trygg och säker arbetsmiljö kan bidra till resultat för verksamheten.

För vem?
Chefer, arbetsledare, skyddsombud och andra som utifrån sin funktion har behov av kunskap om hur arbetsmiljöfrågor ska hanteras.

Alla företag, oavsett storlek och bransch, ska ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete enligt kraven i
AFS 2001:1.

Program

  • Vad är chefens roll och vilken är skyddsombudets roll?
  • Vilket ansvar har man?
  • Vad är SAM, Systematiskt arbetsmiljöarbete?
  • Vad är BAM, bättre arbetsmiljöarbete?
  • Vad säger arbetsmiljölagen?
  • Vilken dokumentation skall finnas?
  • Social arbetsmiljö?
  • Psykosocial arbetsmiljö?

Målet med kursen
Målet med utbildningen är att ge insikt och kunskap kring hur ett systematiskt arbetsmiljöarbete samt riskbedömning genomförs och hur vi kan möta kraven i lagstiftningen.