Arbetsrätt

Utbildningen ger en översikt kring arbetsmarknadens spelregler avseende lagar och kollektivavtal samt vad detta innebär för företag och medarbetare i olika situationer.

Du får konkret kunskap kring hela kedjan i personalhanteringen från anställning till avsked. Med kunskap i arbetsrätt så gör du rätt från början och undviker därmed kostbara misstag. Det krävs goda insikter och kunskaper gällande arbetsrätt för att du med personalansvar ska agera korrekt vid förhandlingar, nyanställningar, omplaceringar och uppsägningar.

För vem?
Detta är utbildning för dig som jobbar med personalfrågor eller är ledare medpersonalansvar som vill bli tryggare på vad som gäller i arbetsrätten.

Målet med kursen
Utbildningen ger dig grunderna i arbetsrätt, grundläggande juridiska frågor, jämställdhet, rekrytering, anställning, utveckling och uppsägning. Kursen ger dig även en inblick i hur du håller dig uppdaterad och var du hittar aktuell information inom arbetsrätt när det gäller lagar, litteratur och rättsfall

Program

  • Arbetsrättens grunder
  • Genomgång av de viktiga delar av bland annat LAS och MBL
  • Anställningsavtal
  • Förhållandet arbetsgivare – arbetstagare
  • Arbetsplikt och lojalitetsplikt
  • Informationsregler
  • Semester och ledighet
  • Sjukskrivning och rehabilitering
  • Omplaceringar
  • Uppsägningar

Utbildningen är företagsanpassad så att deltagarna får ut maximalt av kursen. Teorier varvas med exempel kopplat till deltagarnas verklighet. Vi vinner alla på att göra rätt på ett professionellt sätt.

Utbildningen omfattar i grundutformningen en dag och kan byggas på med en halv till en hel dag med önskat fördjupningsavsnitt.