Grundkurs i projektledning

För vem?

 • Projektledare
 • Blivande Projektledare
 • Chefer för projektledarna
 • Projektgrupps deltagare
 • För alla som arbetar eller ska arbeta med projekt

Målet med kursen
Kursen kommer att ge kursdeltagarna grundläggande teoretiska och praktiska färdigheter i att arbeta i en projektgrupp
och/eller fungera som projektledare.

För chefer till projektledare ger kursen en bild av vilka krav som ställs för att lyckas med projekt.

Program

Dag 1

 • Projektets olika faser
 • De verktyg och modeller som en projektledare behöver för att analysera projektets potential
 • Förstudier
 • Planera projektet
 • Tidsplanering
 • Projektorganisationen- roller och ansvar
 • Val av medlemmar till projektgruppen
 • Riskanalys och riskhantering
 • Kommunikation.
 • Start av projektet
 • Genomförande
 • Avsluta projektet
 • Utvärdera projektet

Dag 2

 • Grupparbete där grupperna får använda de kunskaper som förvärvades under dag 1
 • Vi tar ett fiktivt eller verkligt projekt som övningsobjekt, och går igenom de olika faserna
 • Varje grupps arbete redovisar för övriga kursdeltagare

Efter kursen har du fått ökad kunskap för projekt som arbetsform och du är bekant med en projektmodell, du kommer med framgång ha kunskapen att driva och eller deltaga i ett projekt.