Kick-off / Personaldagar

Det finns alltid det som är förbättringsbart och värt att lyfta.
I de flesta organisationer ägnas det tid åt personaldagar varje år. De kan se olika ut beroende på organisationens storlek och vad som är syftet.

Det kan handla om att engagera medarbetare kring en viss fråga, verksamhetsutveckling, implementering, förankring av olika slag.

Det är ni som har huvudrollen, vi stödjer och leder processen framåt. Vi kan erbjuda er dynamiska, konkreta och handlingskraftiga verktyg till den insats som ni vill fokusera på. Vi behöver syfte, mål och underlag och tillsammans med er arbetar vi fram ett genomförande förslag så att det blir tydligt för alla berörda vad som är i fokus.

Det vi fokuserar på blir vår verklighet!

Vi har erfarenhet av att processleda personaldagar för 5-300 personer.

I den lilla gruppen kan de handla om det konkreta samarbetet som vi kopplar ihop med styrdokument, praktiska övningar, miniföreläsningar varvat med reflektion och dialog. Den stora gruppen kan mötas i dynamiska former som värnar och verkar för dialog och engagemang genom exempelvis metoden Open space, World Cafe, framtidsverkstäder, forumspel också vidare.

Olika typer av stödjande aktiviteter som ämnesföreläsningar, dramatisering och film kan vi bistå med. Vi hjälper gärna till med att dokumentera och paketera resultatet.